Piątek, 21 października 2016, Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Pogoda średnia temp: o C

Konkurs

ZAKOŃCZONO NABÓR ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

Kapituła Konlkursowa dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń. Wizytacje wytypowanych obiektów będą się odbywały w terminie od czerwca do września 2016 rou. Lista wybranych obiektów została zamieszczona w załącznikach.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu TRWAŁ od 1 marca do 15 maja 2016 roku.
Konkurs obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi:   
1.Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.        
2.Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.        
3.Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.           

 
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie miast i gmin, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno – zawodowe rolników, Lokalne Grupy Działania programu LEADER.  Do konkursu mogą się również zgłaszać samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez Wójta/Burmistrza faktu przystąpienia obiektu do konkursu.

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna dyplomy oraz nagrody finansowe.

 
Laureaci i obiekty wyróżnione w konkursie są objęci działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umieszczenie obiektu w katalogu prezentowanym na targach turystycznych i promujących nasz region w kraju i za granicą, na stronach internetowych Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego, w prasie i telewizji regionalnej).
 

 Po zapoznaniu się z REGULAMINEM KONKURSU zaiteresowani powinni przesłać arkusz zgłoszenia, oswiadzcenie w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz materiał zdjeciowy na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61 - 714 Poznań

Na kopertach należy dopisać „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.


Galeria zdjęć

  • Tytuł zdjęcia

Do pobrania

Copyright © WOT
Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoPortal powstał dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego
Projekt i realizacja: www.IguanaStudio.pl